Úgy szerettél, megmentettél

90

Úgy szerettél, megmentettél

Reményt adtál és elhívtál

Újjá formáltál igazságban

Ó Uram, megváltottál

Eltörölted sok bűnömet

Megszenteltél, megáltottál

Meggyógyítottál, befogadtál

Ó Uram, megváltottál

(Refrén)

És ismertél, már szerettél

Öröktől az idő előtt

És képmásodra

Teremtettél jókedvedből

Drága árat fizettél értem

Szent véredet ontottad

Hogy új teremtménnyé

Új emberré váljak

Mert szerettél

Megmentettél

(Coda)

Mert szerettél

Megmentettél

https://kottak.mefju.hu/s/10