Az Úr az én üdvösségem

120

Az Úr az én üdvösségem

És világosságom

Kitől féljek, kitől remegjek

Kitől hátráljak meg?

A gonoszok jönnek ellenem

Hogy testemet megemésszék

Ők futnak el, s ők botlanak meg

És ők hullanak el

(Refrén)

Mert él az Úr, él az Úr

Áldott Kősziklám

Magasztaltassék hát az én Istenem

Mert él az Úr, él az Úr

Áldott Kősziklám

Magasztaltassék hát az én Istenem

Egyet kérek csak Tőled szüntelen

Egyért könyörgöm, esedezem

Hogy lakhassam az Ő házában

Szent hajlékában

Bizony elrejt sátrának rejtekén

Kőszirtre állítja lábamat

S én örömmel, hálával áldozom

Zengem Néki dalom

(Coda)

Magasztaltassék hát az én Istenem

Magasztaltassék hát az én Istenem

Magasztaltassék hát az én Istenem

https://kottak.mefju.hu/s/141