Az Úr feltűrte szent karját

65

Az Úr feltűrte szent karját

Erőt övedzett fel

(Refrén)

Ő a dicsőségnek királya

Ő a mindenség Ura

Hát méltó, hogy Őhozzá szálljon

Népe hódolata, Övéi hódolata

https://kottak.mefju.hu/s/146