Az Úr megmentett engem

My Redeemer Lives

150/4

Az Úr megmentett engem

Vére megmosta lelkem

És hiszek, és hiszek

Elvette bűneimet

Legyőzte félelmemet

És hiszek, és hiszek

Nem titkolom el, ó, nem

Elmondom mindenkinek

(Refrén)

Igen, él az Úr, igen, él az Úr

Tudom, él az Úr, bizony él az Úr

(Bridge)

Hordozza terhem

Fogja kezem

És én dicsérem Őt mindenkor

Az élőknek földjén

(Coda)

Ámen

https://kottak.mefju.hu/s/149