Az Úrnak zengem énekemet

130

Az Úrnak zengem énekemet

Mert nagy dolgot cselekedett

Mindenható és Felséges Ő

Lovat lovasával együtt

A zúgó tengerbe vetett

Hatalmas karja megdicsőült

(Refrén)

Erősségem Ő és énekem

Szabadítómmá lett nekem

Az én Istenem, Ő dicsérem

Magasztalom, mert méltó rá

https://kottak.mefju.hu/s/152