Ujjongj, örvendj egész Föld

110

(Refrén)

Ujjongj, örvendj egész Föld

Mert Megváltód buzgón szeret

S közel van Ő

Ujjongj, örvendj egész Föld

Igazságos ítélettel

Áll kapuid előtt

Békesség Igéjét szólja az Úr

Hogy népe meg ne romoljon többé

Közel van szabadítása

Az Őt félőkhöz

Hogy Földünkön legyen dicsőség

Viruljon a mező s minden virága

Örvendjenek az erdő minden fája

Az Úr orcája előtt

Mert hamar eljön Ő

Hogy ítéljen hűséggel s igazsággal

Az Úr uralkodik, örüljön a Föld

Örvendjenek a temérdek szigetek

Felső s homályosság van körülte

Igazság, jogosság széke erőssége

https://kottak.mefju.hu/s/16