Csak egy korty az Úr vizéből

75

Csak egy korty az Úr vizéből

Egy villanás dicsőségéből

És megtelsz új élettel

Egészen más emberré leszel

(Refrén)

Dicsérjük hát a mennyei Atyát

S az egyszülött Fiút

Ó Szent Szellem, jöjj tüzeddel

Amely szüntelen lobog

A Te gyógyító érintésed

Járja át bensőnk

S ahogy Téged szemlélünk, Urunk

Minden újjá lesz bennünk

(Coda)

Újjá lesz bennünk

Újjá lesz bennünk

https://kottak.mefju.hu/s/165