Dicséretnek áldozatát hozzuk

130

Őbenne élünk mozgunk és vagyunk

Dicséretnek áldozatát

Hozzuk az Úr házába

Dicséretnek áldozatát

Hozzuk az Úr házába

(Bridge)

És Te néked hódolunk

Szívünknek hálaadásával

És Te néked hódolunk

Hangos örömujjongással

https://kottak.mefju.hu/s/174 (2021.01.23.)