Dicsérje az Urat a Menny, a Föld

Great In Power

130

Dicsérje az Urat a Menny, a Föld

Minden teremtménye áldja Őt

Mert oly Szent, fenséges

Dicsérjék Nap, Hold és csillagok

Tengerek, hegyek, erdők, folyók

Áldjátok Őt népek

(Refrén)

Oly hatalmas, oly irgalmas

Oly hűséges Ő, az ég Ura

Ő az Isten, fényességben

Ül szent trónján

Fenn a Mennyekben

https://kottak.mefju.hu/s/175