Dicsérjük az Urat

90

Dicsérjük az Urat

Magasztaljuk Nevét

Dicsérjük az Urat és áldjuk

Nincs hozzá hasonló

Nincs kőszál, csak az Úr

Az Ő nevében bízunk

(Refrén)

Szent az Úr, szent az Úr

Szent az Úr a Mennyben

Hatalmas, kegyelmes

Örökké Ő az Isten

Erős harcos az Úr

Hadakozik értünk

Seregek Ura az Ő neve

Kinyújtja a kezét

Megállnak a vizek

S leomlanak a hegyek

https://kottak.mefju.hu/s/180