Eljött az Isten szent Fia

70

Eljött az Isten szent Fia

Megnyílt az út a magasba

Ő adott nékünk életet

Higgyél Benne

Megtisztít az Úr szent vére

És vére megmosott engem

Örök életre születtem

Szelleme él már szívemben

Higgyél Benne

Ő ugyanúgy megment téged

Jézus legyőzte a halált

Vére bocsánatért kiált

Lefegyverezte a Sátánt

Higgyél Benne

Mert életre szólít téged

A mi Urunk él a Mennyben

Szelleme köztünk van itt lenn

És visszajön dicsőségben

Higgyél Benne

A reménység megtart téged

Teljes szívből

Higgyél Benne

A reménység megtart téged

https://kottak.mefju.hu/s/200