És megzendül az Úr hangja

The Mighty One of Israel

70/4

És megzendül az Úr hangja

Nagy hatalommal

Felhangzik királyi szózata

Összegyűjti az Ő népét

Messze földről vezeti haza

(Refrén)

Az Úrnak népe Izrael

Az Úrnak népe Izrael

Nem felejti övéit és nem hagyja el

Mert szeme fénye Izrael

A Pásztor hangját meghallják

A vakok, s látnak

A bezárt fülek megnyílnak

A sánták táncot járva dicsőítik Őt

S a néma ajkak új dalt dalolnak

Az Úr kinyújtja kezét

És nincs többé gonosz

Az emléke is ködbe vész

Virágzik a puszta

Visszhangozzák a hegyek

A megváltottak hálaénekét

https://kottak.mefju.hu/s/215