Ez az a nap, mit az Úr rendelt

100

Ez az a nap, mit az Úr rendelt

Örvendjünk és vigadjunk ezen

Ez az a nap, mit az Úr rendelt

Örvendjünk és vigadjunk ezen

Örvendjünk, mert felhozta

Ránk napját

Mert Ő minden embernek jót ád

Dicsérjük hát együtt

Szívből, új énekekkel

Ez az a nap, mit az Úr rendelt

Jó és hűséges Úr a mi Urunk

Keze munkája, Ő népe vagyunk

Magasztalja hát együtt

A megváltottak serege

Ez az a nap, mit az Úr rendelt

Tapssal és tánccal

Hangos énekszóval

Ünnepeljük a mi Királyunkat

Mert csak az Úr méltó

Ajkunk dicséretére

Ez az a nap, mit az Úr rendelt

https://kottak.mefju.hu/s/220