Fölül a földön…

Above All

70/2

Fölül a földön, fölül égen

Fölül a kéklő messzeségen

Elhangzott egyszer

Még az idő előtt:

Megcselekszem, íme eljövök

Fölül hatalmon, dicsőségen

Fölül szárnyalva

Tudományon, kincsen

Meghaladva minden értelmet, csodát

Kiittad sorsunk poharát

(Refrén)

Megtörték tested a kereszten

Mert eljöttél, hogy meghalj értem

Mint virág, eltiporva az úton

Mert szerettél minden fölött

Megváltóm

(Coda)

Mint virág, eltiporva az úton

Mert szerettél minden fölött

Megváltóm

https://kottak.mefju.hu/s/225