Hálát adunk, hatalmas Úr

100

(Refrén)

Hálát adunk

Hatalmas Úr s Királyunk

Hálát adunk

Neked, Szabadítónk

Jézus eljött és én élek

Bűnöm elmúlt, nem félek

Szívem betelt reménységgel

És nagy örömmel

Megismertem Őt, a szentet

Aki mindig szeretett

S aki odaállt helyettem

Az ítéletre, ó igen, az ítéletre

Halljátok meg minden népek

Teljesül az ígéret

Istenünk világossága

A világra jött

És Ő hív most minden embert

Hogy Őhozzá térjenek

S hiábavalóság helyett

Végre éljenek

Ó igen, végre éljenek

Neked, szabadítónk

https://kottak.mefju.hu/s/239