Hallatszani fog még e helyen

80

Hallatszani fog még e helyen

Júda városaiban, Jeruzsálem utcáin

Öröm szava, vigasság szava

Vőlegény szava, menyasszony szava

És azok szava, akik ezt mondják:

(Refrén)

Dicsérjétek a Seregek Urát

Mert jó az Úr

Mert kegyelme örökkévaló

Mert visszahozom e föld népé

A fogságból, mint azelőtt

Azt mondja az Úr

(Coda)

– Visszahozom

Azt mondja az Úr

https://kottak.mefju.hu/s/242