Jézus az élet Ura

100

Jézus az élet Ura

Ő a királyok Királya

Mindennél nagyobb hatalma

Ő az alfa és az omega

Mi dicsérjük Őt, dicsérjük Őt

Hangos szóval hirdetjük:

Uralmad itt van már

Királyságod megáll

Örökkön örökké

https://kottak.mefju.hu/s/284