Kiálts az Úrnak

Shout to the Lord

80/4

Úr Jézus, Megváltóm

Nincs senki olyan, mint Te

Minden napon magasztalom

A Te szereteted nagy voltát

Vigaszom, oltalmam

Menedékem, váram

Ami vagyok, egész valóm

Téged szomjaz, Téged áld

(Refrén)

Kiálts az Úrnak te föld, énekelj

Adj dicsőséget a fenségesnek

Hegyek hódoljatok, zúgj tenger

A mi Urunk nagy nevének

(Refrén)

Éneklem hűséged és kegyelmed

Örökké szeretlek én Istenem

Semmi sem ér fel a Te jelenléteddel

(Coda)

Semmi sem ér fel a Te jelenléteddel

https://kottak.mefju.hu/s/29