Úr lesz Ő az egész földön

130

(Refrén)

Úr lesz Ő az egész földön

Úr lesz Ő az egész földön

Úr lesz Ő az egész földön

Úr lesz Ő az egész földön

Istenünk elküldte az földre

Az Ő egyszülött Fiát

Ő hozta el mindnyájunknak

A Menny Királyságát

S amikor eljött az idő

Hogy az Atyához visszamenjen

Letette életét értünk

S kínhalált szenvedett, de

És feltámadott dicsőségben

A Menny ujjongva fogadta

Angyalok ezrei zúgták

Hogy Jézus mindenek Ura, így

A mindenség lábai előtt

A dicsőség trónszékén ül

Onnan lesz újra jövendő

És mi is meglátjuk Őt, mert

https://kottak.mefju.hu/s/31