Kezednek népe lettünk

Here To Eternity

150

Kezednek népe lettünk

Hirdetjük, itt vagy köztünk

Az életünk új értelmet kapott

A Szent Szellem leszállt ránk

Emésztő tűzzel átjárt

S a Földön dicsőséged árad

A Menny leszáll, és minden új lesz

Te szívünkben élsz, ó Urunk

(Refrén)

Halleluja, halleluja

Tisztesség, áldás Neked

Győztes király dicsérlek

Mindörökké

Halleluja, halleluja

Mert Te vagy, voltál és leszel

Menny, Föld ünnepli tetteidet

Mindörökké

(Coda)

Ámen

https://kottak.mefju.hu/s/342