Körülvettél kegyelemmel, jósággal

The Power & The Glory

65

Körülvettél kegyelemmel, jósággal

Mert szerettél, elűzted éjszakámat

És Szellemed eljött

S mint galamb reám szállt

Isten Fia, emberré lettél értem

Mert szerettél mindhalálig hűséggel

Győzelmed Mennyet nyitott

Életet fakasztott

(Refrén)

Nevedre térjen minden dicsőség

Nevednek hódoljon a föld s az ég

Neved örök és nem enyészik el

Mert neved Jézus, a Felkent

(Coda)

A Felkent

A Messiás

A Krisztus

A Megváltó

A Krisztus

https://kottak.mefju.hu/s/348