Lámpás utamon

It Is You

75

Lámpás utamon

Fénylő csillagom Te vagy

Jézus, én Uram!

Kincs a szívemben

Drága, végtelen Te vagy

Kedves Megváltóm

(Refrén)

Minden napon zengjen dalom

Szívemből hála fakadjon

Uram neked

Míg csak élek

(Refrén)

Erősségem és oltalmam

Szárnyad alatt békesség van

Oly jó vagy

(Coda)

Szólíts meg engem

Gyógyítsd meg lelkem, egy szó

S minden újjá lesz

https://kottak.mefju.hu/s/350