Lelkem áldd az Urat

90

(Refrén)

Lelkem áldd az Urat

S egész bensőm dicsérd az Ő

Szent Nevét

Oly nagy dolgot tett az Úr

Oly nagy dolgot tett az Úr

Életét áldozta, hogy

Megmentsen, ezért hát

Nagy a Te neved, Uram

Nagy a Te neved, Uram

Nagy a Te neved, s igen

Fenséges, ezért hát

(Coda)

Az Ő szent Nevét

https://kottak.mefju.hu/s/353