Szent szerelmed

Amazing Love

65

Megrendített az, hogy eljöttél

S oly mélyre szálltál

Hogy szívemhez érjél

Mint forgószél, engem felkaptál

Minden múlttól messze elragadtál

(Bridge)

Ki látott ilyen csodát

Ki értheti tetteid titkát

Csak az tudom, hogy él a Megváltóm

Más vagyok, átjárt életed

Szent szerelmed

(Refrén)

Uram, imádlak, hangod kedves nekem

Erőd formál, betölt egészen

És új reményt kelt szívemben

Szent szerelmed

Álmélkodom, bámulattal nézem

Nagy egeid és minden teremtményed

Te vagy a kincs, amelyre leltem

Benned, Jézus, mindent megnyertem

(Refrén)

Szent szerelmed

Szent szerelmed

(Coda)

Jöjj el értem!

https://kottak.mefju.hu/s/366