A kő már elgördült

Stone's Been Rolled Away

120

Megváltott engem, szabaddá tett

Megszentelt vérével

Új életet nyertem Őbenne

A kő már elgördült

Újjá lettem

Nincs többé kőszívem

Megváltoztam, felnyílt szemem

Keze megérintett

Betöltött mennyei szeretete

A kő már elgördült

Újjá lettem

Nincs többé kőszívem

(Refrén)

Zengjünk hálát

Zengjük dicséretét

Zengjünk hálát

Jézus a mi Urunk

A kő már elgördült

(Coda)

Jézus a mi Urunk

A kő már elgördült

https://kottak.mefju.hu/s/371