Minden időben áldom

Let Us Exalt His Name

70

Minden időben áldom

Dicsérem az Urat

Magasztalom az Ő nevét

Hallják ezt a szegények

És együtt örülnek

Sietve asztalához ülnek

(Refrén)

Érezd és lásd, hogy jó az Úr

Kegyelme az Őt félőkön megmarad

Örökkön örökké

Érezd és lásd, hogy jó az Úr

Kiáltasz, s mert közel van

Ő hozzád, válaszol

Megkerestem az Urat

S meghallgatott engem

Minden félelmemből kimentett

Aki Őreá néz, annak lelke felvidul

És arca szégyentől meg nem pirul

Az Úr angyala tábort jár

Az Őt félők körül

S megszabadítja Isten népét

Az oroszlánok szűkölködnek

És éheznek

De az Őt keresők bőségben élnek

https://kottak.mefju.hu/s/388