Van egy kedves barátom

Joy In The Holy Ghost

120

Van egy kedves barátom

Aki szívemben él

Az Úr Jézus velem van

Minden útra elkísér

Nem félek a jövőtől

Mert Ő a holnapnak is Ura

(Bridge)

És oly jó Őt magasztalni

Szent Szelleme által

(Refrén)

Nem téved soha

És nem un meg soha engem

Széttörte a bűn láncait

Ott a kereszten

Kegyelme árad és elönt

Mint nagy hömpölygő folyó

Nem kínoz többé félelem

Szívemben remény dalol

A Szent Szellem betölt engem

És oly jó ez mindennap

Mert tűz borítja el lelkem

Amely mindenre erőt ad

Friss élete lobog bennem

Mennyei ajándéka

https://kottak.mefju.hu/s/40