Nem volt reményem, se barátom

Friends In High Places

100

Nem volt reményem, se barátom

És csak bolyongtam a világban

S akkor valaki

Egyszer csak felemelt

Az én Uram és Megváltóm

Lehajolt hozzám, hogy megáldjon

És szívemben kigyúlt a fény:

Él az Úr!

Hitben járok, nem látásban

És a holnapot boldogan várom

Mert ismerem Őt

Aki akkor felemelt

Az én Uram gondot visel

Kegyelme, irgalma nem fogy el

S ha Hozzá fordulok a szükségben

Megfelel

(Refrén)

Teljes szívből hiszem

Megsegít az én Istenem

És gondja van rám

Soha nem hagy el

Ott fenn van a hazám

Ott él a mennyei Atyám

Féltő szeme szüntelen vigyáz rám

(Coda)

Az én Uram gondot visel

Kegyelme, irgalma nem fogy el

S ha Hozzá fordulok a szükségben

Megfelel

https://kottak.mefju.hu/s/404