Szüntelen dicsérem az Urat

70

Szüntelen dicsérem az Urat

Amíg élek, amíg vagyok, örökké

Mindenkor dicsérem az Urat

Nem lankadok s nem hallgatok soha

Mert Ő jó és igen hűséges Úr

Istenem, Atyám, Övé vagyok

Senki nem ragadhat el szerető kezéből

Amely erős, megoltalmaz

Méltó, egyedül Ő méltó

Hogy tisztelet, imádat szálljon Hozzá

Ő az Úr, aki örökkévaló

Mindenható, Ő múlt s jelen és jövő

Kezdetben teremtett mindeneket

És szavával tart fenn eget és földet

Lehajolt hozzánk, a porba életet lehelt

Hogy lássuk Őt, a végtelent

(Coda)

Imádd Őt, Ő Istened

Ő ismer már és szeret

https://kottak.mefju.hu/s/490