Bízz!

52

Bízz, csak benne bízz

Hadd vezessen végig az úton

Ha jársz, bármerre jársz

Ismerd meg őt, közel van hozzád

(Bridge)

Akármi várjon rám

Te mellettem állsz

Megőrzöd lépteim

Én megyek utánad

Hívsz, hallom, hogy hívsz

Csak szólj Uram, hallja a szolgád

Taníts, kérlek, taníts

Hadd érjek el közelebb Hozzád

(Bridge)

Szemem egy célra néz

Nem csal meg a remény

A szó, mit szóltál, igaz

Hogy velem maradsz

És vársz rám

(Coda)

Áldott az Úr

Dicsérd, áldjad szívem, lelkem

Nincs más név

Ő az Úr, Ő a pásztor

Oly jó, karodban jó

Mert nálad megnyugszik a lelkem

És áld, Téged imád egész bensőm

Közel vagy hozzám

https://kottak.mefju.hu/s/510