Vasárnap reggel

77

Lágy réti szél

Lassan jár hajnal felé

Ők csak mentek megtörve még

A sír felé

Nem tudva még, hogy megtörtént

Ami írva volt

Két angyal hozta a hírt:

Nincs itt, mert feltámadott

(Bridge)

És ott, ahol eddig a sír

A pusztulás uralkodott

Eljött, és győzött az Úr

A Király, a feltámadott Jézus

Ő él

(Refrén)

Él, igen él

Ezt hirdessétek mindörökké

Mert Ő meghalt, de feltámadott

Hogy mi is éljünk örökké

Mindörökké

A hét első reggelén

Szívünkben minden megváltozott

Az újvilág annak szívében él

Aki Ővele találkozott

(Bridge)

És ott, ahol eddig a sír

A pusztulás uralkodott

Eljött, és győzött az Úr

A Király, a feltámadott Jézus

És mind, aki hívja nevét

Annak felfelé megnyílt az út

Mert eljött, és győzött az Úr

A Király, a feltámadott Jézus

Ő él

(Refrén)

Él, igen él

Ezt hirdessétek mindörökké

Mert Ő meghalt, de feltámadott

Hogy mi is éljünk örökké

Él, igen, él

Ezt hirdessétek mindörökké

Mert eljött

És minden megváltozott

Az új kor első reggelén

(Refrén)

Él, igen él

Ezt hirdessétek mindörökké

És mind, aki hallja

Hogy feltámadott

Nyissa meg szívét

https://kottak.mefju.hu/s/543