Fehér madár

100

Szállj, szállj kis galamb!

Vár rád a nagy kaland

Repülj bátor szárnyakon

Messze, túl a gátakon

Olvadj össze az éggel

Menj, menekülj ha az kell

Hagyd el mindazt, ami fáj

Új élet vár!

(Refrén)

Szállj, messze szállj

Repülj, hogy szabaddá válj!

Hív a láthatár

Repülj, fehér madár!

Szállj, szállj, kicsi szív

A boldogság hangjain

Minden, ami visszatart

Eddig is rosszat akart

Hagyd el, ami hús és vér

Földhöz ragadt szenvedély

Nem lesz semmiért se kár

Új élet vár!

https://kottak.mefju.hu/s/592