Új halleluja

A New Hallelujah

100

Hallgasd csak, zeng egy új dal

Szívünkből szól az új halleluja

Minden nép és minden nemzet

Harsogja: dicsőség Istenünknek

Drága vér tett gyermekévé

Kegyelme támasztott új emberré

S a remény, mely most is éltet

Nem hagy el, soha nem szégyenít meg

(Refrén)

Jöjj hát, énekelj tovább

Ne félj, győzelem díja vár

Jöjj bátran, járj az Ő útján

Zengd az Úr dalát!

Nemsoká leszáll az égből

S a világ megrendül tekintetétől

Vége lesz a gonoszságnak

S az egész föld dalol a Királynak

(Bridge)

Zengd az Úr dalát

Zengd az Úr dalát

Mert él, Ő él!

(Coda)

Hallgasd csak, itt és most

Zeng egy új dal

Szívünkből szól az új halleluja

https://kottak.mefju.hu/s/640