Egy kéz

Grace

80

Elveszett, kóbor vad vándor

Én ez voltam, de rám találtál

Közel jöttél, lehajoltál

S mint gyermeket, karodba zártál

Megtisztított a drága vér

A múlt árnya soha vissza nem tér

Új dal szárnyal a szívemben

Felnézek Rád, Te élsz bennem

(Refrén)

Egy kéz, egy kéz, amelyet átszegeztek

Ez a kéz áraszt kegyelmet

És voltak napok, mikor csüggedtem

Elhomályosult utam előttem

De Szellemed félni nem hagyott

Átjárt szelíden, és csak bátorított

Így hordoztál ösvényeden

Beszéded volt: fény a sötétben

És látom már, nem tévedek el

Mert erősen tart a Te jobb kezed

(Bridge)

Áraszd rám, áraszd rám

Óh, Uram, szent keneted!

Áraszd rám, áraszd rám

Még kegyelmed!

https://kottak.mefju.hu/s/657