Táncolunk, vigadunk

140

Táncolunk, vigadunk, dicsőséges

Táncolunk előtted, ó Fenséges

Neked szól, Urunk, énekünk

Ujjongunk, kiáltjuk: halleluja

Előtted borul le néped, újra

Neked zeng új dicséretünk

(Bridge)

Mert hatalmas, szent az Úr

Neve: áldott Megváltó

Jézus, Jézus!

Nincsen másban üdvösség

Szívünkben élsz, reménység

Jézus, Jézus!

(Refrén)

Emelkedj fel, menny kapuja

Hadd menjen be az Ég Ura

Mert Ő az, aki él

Övé a föld és ég!

Ő szól, s megrendül a mindenség

Nevére térjen dicsőség

Mert Ő az, aki él

Övé a föld és ég

(Coda)

Mi az Úrnak népe, hirdetjük szavát

S öröménekünkkel áldjuk a Királyt

Táncolunk, dicsérünk Urunk!

Ott, a kereszten életet szereztél

Tiszta véreddel minket megszenteltél

Táncolunk, dicsérünk Urunk!

https://kottak.mefju.hu/s/673