Kegyelmed árad szüntelen

Amazing Grace

80

Kegyelmed árad szüntelen

Csodállak, Istenem

Mint elveszett bárányt, megtaláltál

Öröktől elhívtál

Értem áldoztad életed

Kereszten hullt véred

Hogy megtisztíts és megszentelj

Magadhoz felemelj

Jézus, Jézus, Te tetted ezt

Neked köszönhetem

Boldogságom, reménységem

Amim van, mindenem

Halleluja, halleluja

Dicsérlek, Mesterem

Ma és holnap és mindörökké

Ott fenn, a mennyekben

(Coda)

Ma és holnap és mindörökké

Ott fenn, a mennyekben

https://kottak.mefju.hu/s/678