A szeretet

Love

Eljött közénk a szeretet

Mely hosszútűrő, nem lankad meg

Nem irigykedik, nem fuvalkodik fel

Nem gyúl haragra, gonoszt nem ró fel

Nem keresi hasznát, nem kelt zavart

Nem örül a rossznak, a jóban megmarad

Mindent elfedez, mindent remél

Kitart és szenved, örökké él

(Refrén)

Lángja tűznek lángja, szívünk úgy kívánja

Mert ez az izzó tűz előbb adott

A szeretet az Isten, aki elküldte a Megváltót

Nincs félelem abban, aki szeret

Nem ismeri már ezt a gyötrelmet

Abban áll a szeretet, ha megtartjuk beszédét

Hogy megláthassuk Őt, mikor eljön a teljesség

(Bridge)

A világban a gyűlölet honol

Megemészt minden életet, szüntelen pusztít, rombol

De az Úr tüze, szabadító ereje

Egyre fényesebb a sötétben, a gonosz hátrál előtte

S tudjuk, végül győz a szeretet

https://kottak.mefju.hu/s/760