Serkenj fel

65

Dicsérlek Téged, Istenem

És Benned bízik lelkem

Szárnyaid alatt megpihenek

Míg megvigasztal Szellemed

(Refrén)

Serkenj fel, serkenj fel, lelkem

Várva Őt áldjad szüntelen

Serkenj fel, serkenj fel, lelkem

Őrt állva soha ne lankadj el

A Mindenhatóhoz kiáltok

Ki jót végzett felőlem

Elküldi Mennyből angyalát

És megszabadítja életem

(Refrén)

Szárnyalj fel

Szárnyalj fel, szellemem

Jöjj az Úr jelenlétébe

Szárnyalj fel

Szárnyalj fel, szellemem

Hogy leboruljak előtte

Őrt állva áldom szüntelen

Mindennap áldom

Várva Őt nem lankadok el

Mindennap várom

Beszéde előttem szüntelen

Mikor meglátom

Kitárul elém a végtelen

https://kottak.mefju.hu/s/77