Győztes korona

Victors Crown

75

Jézus úgy jött, mint egy ember, megalázva önmagát

Örök engedelmességben halt kereszthalált

Pedig Úr volt Ő korábban, mégis áldozattá vált

És nem kerülte el a Golgotát

Nekem Ő a legjobb példa, hogy a hűség mennyit ér

Hogy az ember úr vagy szolga, arról gyümölcse ítél

Pedig gúnyból tették fel rá azt a töviskoszorút

De a mennybe mégsem visz fel másik út

(Refrén)

Halleluja, diadalra vitt keresztáldozat

Halleluja, győztes korona Jézus fején

Az Atya régi titkos tervét Ő váltotta valóra

Így lett királyi fejdísszé az a töviskorona

Most ott ül az Atya jobbján a Megváltó Messiás

És rajta kívül nincsen senki más

(Coda)

Az Ő nevére minden térd meghajol a mennyen, földön

Föld alatt és földön túl, angyaloké, embereké

Az Ő nevére minden hegy, minden fal a porba omlik

Minden ajtó megnyílik, imádjuk Őt, dicsérjük Őt

Nem a keresztnél van vége, épp ott indul a megváltás

Ami vereségnek látszott, végül győzelemmé vált

Halleluja, Jézus Krisztus Úr, Jézus Krisztus Úr

Halleluja, minden nyelv vallja, hogy Jézus Úr

https://kottak.mefju.hu/s/775