Úgy kiáltok, úgy esengek

Do What You Say

100

Úgy kiáltok, úgy esengek

Hadd értselek

Hadd járjak Veled

Árasszon el Szellemed

Mert mind, aki szeret

Téged követ hűséggel

Legyen keskeny az út

De az Hozzád vigyen

Szeretlek én

Mindenkor, mindenhol

(Refrén)

Jézus, megtartom Igéd

Jézus, szavad bennem él

Jézus, szívem tűzben ég

Mert beszéded szent

Tiszta és él bensőmben

És mint hajnalfény

A sötét égen, feldereng

Mind több, több igazság

Friss manna kell, éhezem

Ne hagyj meglankadnom

Elégíts meg élettel

Hadd áldjalak

Hadd ujjongjak, mert jó vagy

(Bridge)

Tanúd vagyok

Én tudom, hogy élsz

És ha az út majd véget ér

Oly jó, ha mondod:

Jól van, hű szolgám

Jól van, hű szolgám

https://kottak.mefju.hu/s/8