Kegyelmed nagy

Broken Vessels

70/4

Összetörve, reménység nélkül

Mint száraz ágat, sodort a szél

Megtaláltál, jó Pásztor, az út szélén

Felemeltél, mert szerettél

(Bridge)

Kegyelmed nagy, és rám árad

Hangod szívemhez ér

Mert vak voltam, de már látok

Megváltóm bennem él

(Refrén)

Ezért éneklek én

Ajkam Téged dicsér örökké

Erősségem és énekem

Mindenem Tiéd, Istenem

Megtisztítottál, újjáformáltál

Cserépedénybe kincset tettél

Tégy engem, Jézus, bátor tanúvá

Hadd lássák meg, Uram, hogy élsz

(Coda)

Oly jó az Úr

Oly szent az Úr

A mi Urunk örökkévaló

https://kottak.mefju.hu/s/800