Az Úr a mi Istenünk

Gadol Adonai - Great Is The Lord

112/4

Mily nagy és fenséges Úr, a mi Istenünk

Mert méltó, hogy áldjuk Őt és dicsérjük

Mily nagy a mi Istenünk, dicsérjük nevét

Az Úr városában fent, a szent hegyén

Nagy örvendezéssel megyek az Úr trónjához

Ajkaim szép gyümölcsével

Hálaadásnak jó illatával áldozom

Mily nagy a mi Istenünk, dicsérjük nevét

Az Úr városában fent, a szent hegyén

Az Úr az Ő népével van, nem hagy el

Letöröl minden könnyet

Bánat, sírás többé nem lesz

Nem gyötör fájdalom már soha azután

(Refrén)

Halleluja, teljes szívünkből örvendezzünk

Halleluja, mert az Úr a mi Istenünk

Nagy örömujjongással lépjünk színe elé

Szent örömujjongással dicsőítsük Nevét

Mert az Úr a mi Istenünk

Mert az Úr a mi Istenünk

Adonáj a mi Istenünk

https://kottak.mefju.hu/s/815