Egy nap

One Day (When We All Get To Heaven)

80/4

Egy nap újra leszáll közénk Jézus

Teljessé lesz minden remény

A menny megindul s fénye áttör

Az éjszakán

Nem lesz többé könny, nem lesz gyász – itt vége

Nem keserít többé halál

Hajnal virrad és már előttünk

Az új ország

(Refrén)

Mikor eljön az égből

Oly hatalmas lesz az örvendezés

Mert meglátjuk Jézust

És zengjük győztes énekét

Azért, mert Ő úgy szeretett – kezdettől

Magához hív mindeneket

Otthont készít, hogy nála éljünk

Dicsőségben

Véget ér a nagy küzdelem – a célban

A hit útja babért terem

Egy szempillantás s elváltozunk örökre

Szemtől szembe állunk veled, Jézus

Mindent elborít kegyelmed

Egy szempillantás s elváltozunk

Egy szempillantás s elváltozunk

Egy szempillantás s elváltozunk örökre

(Coda)

És zengjük győztes énekét

És zengjük győztes énekét

https://kottak.mefju.hu/s/820