Egy zászló száll

Let God Arise

150

Izrael fiad mégis él

Egy zászló száll, mint láng

És már tömegek látják

Egy árhullám lép át

Országok fölemelt gátján

(Bridge)

Érzik, szeretet van benne

Érzik, ez egészen más

Annyi zászló vitt más helyre

Ma végre őket haza hívják

(Coda)

És már tömegek látják

És már tömegek látják

https://kottak.mefju.hu/s/94